სახელმწიფო შესყიდვები

A-/A+
სამინისტროს მიერ 2019 წ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2019 – 31.03.2019 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2019 სამინისტროს მიერ 2018 წ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2018 – 31.12.2018 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 2018 წლის წლიური გეგმა IV კვარტალი სამინისტროს მიერ 2018 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.07.2018 – 30.09.2018 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2018 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.04.2018 – 30.06.2018 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2018 წ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2017 – 31.03.2017 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 სამინისტროს მიერ 2017 წ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2017 – 31.12.2017 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2017 წ სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2017 – 31.03.2017 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2017 სამინისტროს მიერ 2016 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2016 - 31.12.2016 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2016 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.07.2016 - 30.09.2016 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის III კვარტლის მონაცემებით სამინისტროს მიერ 2016 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.04.2016 - 31.06.2016 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 წლის II კვარტლის მონაცემებით სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 სამინისტროს მიერ 2016 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2016 - 31.03.2016 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2016 სამინისტროს მიერ 2015 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2015 - 01.01.2016 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 სამინისტროს მიერ 2015 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.07.2015 - 01.10.2015 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 სამინისტროს მიერ 2015 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.04.2015 - 01.07.2015 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2015 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2015 - 31.03.2015 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2014 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2014 - 31.12.2014 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2015 სამინისტროს მიერ 2014 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.07.2014 - 01.10.2014 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2014 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.04.2014 - 01.07.2014 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2014 სამინისტროს მიერ 2014 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.01.2014 - 01.04.2014 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სამინისტროს მიერ 2013 წ. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში 01.10.2013 - 01.01.2014 განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2013 წლის პირველი კვარტალი სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2013 წლის მე-2 კვარტალი სახელმწიფო შესყიდვების შესრულება 2013 წლის მე-3 კვარტალი სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 2013