ნორმატიული აქტები

A-/A+
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2578, 2018 წლის 31 დეკემბერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1463, 2018 წლის 30 ივლისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N391, 2016 წლის 7 მარტი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N634, 2016 წლის 15 აპრილი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N777, 2016 წელის 5 მაისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1345, 2016 წელის 7 ივლისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1408, 2016 წელის 14 ივლისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1798, 2016 წელის 7 სექტემბერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2735, 2016 წელის 30 დეკემბერი „საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულება „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ მთავრობის განკარგულება #508 „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ მთავრობის განკარგულება #333 „სტატისტიკური სამუშაოების 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 თებერვლის განკარგულება მთავრობის განკარგულება, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრი თვითმმართველობებისთვის თანხის გამოყოფაზე მთავრობის განკარგულება #391 სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #1345 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #1408 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #367 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #371 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #391 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #405 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #407 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #507 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #536 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #551 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #599 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #602 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #644 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #692 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #698 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #712 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №800, განკარგულება №407-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განკარგულება #835 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება №907, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზაზე სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციის შესახებ მთავრობის განკარგულება №999, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1042, განკარგულება №602-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1065, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1112, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1117, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1118, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1120, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1343, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1357, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1375, განკარგულება №1117-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1376, განკარგულება №1120-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1818, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1839, №644 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1965, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2039, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2157, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2551, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მთავრობის განკარგულება №2555, №2039 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილება N54 „დიასპორასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება #597 ადგილობრივი ინფრასტუქტურის განვითარების მიზნით ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №255, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №343, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №990, განკარგულება №407-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1715, სამინისტროსთვის რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1988, სამინისტროსთვის რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება, №907 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მიეთითოს საქართველოს მთავრობის განკარგულება 552 ცვლილება №2068 განკარგულებაში „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ცვლილება განკარგულებაში №407, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ცვლილებები №2041 განკარგულებაში განკარგულებაში „გეოგრაფიული ობიექტისათვის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 ოქტომბრის №515 დადგენილება „დასახლების შექმნისა და გაუქმების, დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და ა.შ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება „მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 მარტის N434 განკარგულება „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 ოქტომბრის 257 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის 406 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის 239 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის 247 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის 591 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ოქტომბრის 536 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის 178 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის 671 დადგენილება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 9 ივნისის 260 დადგენილება მთავრობის დადგენილება - საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ