კონკურსის შედეგები

A-/A+
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2019 წლის I კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2018 წლის IV კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2018 წლის III კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2018 წლის I და II კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2017 წლის III და IV კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2017 წლის I და II კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-4 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-3 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-2 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის პირველი კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-4 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-3 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-2 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის პირველი კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 12.12.2014 - 12.02.2015 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 09.10.2014 - 12.12.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 15.07.2014 - 08.10.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 01.04.2014 - 15.07.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #17 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #8 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #9 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #13 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #12