ბიუჯეტი

A-/A+
ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2019 წლის I კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2019 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2019 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2018 წლის IV კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯი ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2018 წლის IV კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2018 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2018 წლის III კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2018 წლის III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2018 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2018 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2018 წლის I კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2018 წლის II კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2017 წლის IV კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის IV კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2017 წლის I-IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2017 წლის II კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2017 წლის II კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წლის III კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2017 წლის I-III კვარტალი ფორმაცია სამინისტროს მიერ 2017 წლის III კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2017 წლის I-II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2017 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2017 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2017 წლის I კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯის შესახებ ჯამურად სამინისტროს 2017 წლის ბიუჯეტი ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის IV კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 2016 წლის IV კვარტლის განმავლობაში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახებ ჯამურად ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2016 წლის I - IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის I კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის I, II, III, IV კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის I კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის I კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის II კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის III კვარტალი ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013 წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების შესახებ ჯამურად ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წლის III კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წელს გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წლის II კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის I კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის II კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის III კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის IV კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2016 წლის I კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2016 წლის II კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2016 წლის III კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის III კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის IV კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2015 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2015 წლის I, II, III კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის I, II, III da IV კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2014 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2016 წლის I კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2016 წლის II კვარტალი ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2013 წლის განმავლობაში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014-ის II კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის III კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2014 წლის IV კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის I კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის II კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2015 წლის III კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის I კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის II კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 2016 წლის III კვარტალში გამოყოფილი თანხების შესახებ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი კვარტლების მიხედვით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულება ნაზარდი ჯამით ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2013 წლის I, II, III, IV კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2015 წლის ბიუჯეტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2012 წლის ბიუჯეტი