საქართველოს რეგიონების განვითარების სტრატეგიები 2014 - 2021 წლებისთვის

A-/A+
02.12.2016
2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის სამცხე - ჯავახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის

იხილეთ მსგავსი ინფორმაცია